NASZE PRAWA

Dzieci z klasy 1d wzięły udział w  zajęciach przygotowanych przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu. Spotkania te są jedną z form działań projektu pt. „Moje Prawa – edukacyjne  i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach  rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2018.”
Celem projektu jest między innymi zainteresowanie problematyką istnienia i obowiązku przestrzegania praw dziecka, kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i życzliwości wobec inności, rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci.
Niebawem kolejne spotkanie, dzieci nie mogą się już doczekać- dziękujemy

Joanna Fedyna