Rozważania na temat konsekwencji zmian klimatu

W październiku -na lekcji biologii – uczniowie 8c mieli możliwość porozmawiania o tym, jak zmiana klimatu wpłynie na bioróżnorodność gatunkową i przetrwanie gatunków. Dwa kolejne zagadnienia: przyczyny i skutki zmian klimatu oraz sposoby redukcji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych, jak również propozycje działań adaptacyjnych do zmian klimatu, były punktem do rozważań na lekcjach geografii. Uczniowie dowiedzieli się, m.in., że nie tylko w skali globalnej musimy podejmować różne działania. Warto angażować się także w działania lokalnie. Możemy zmniejszyć tempo globalnego ocieplenia, podejmując działania w swoim najbliższym otoczeniu, o ile chcemy, żeby w przyszłości można było żyć w czystym, zdrowym otoczeniu, o ile chcemy realizować swoje plany bez obawy o żywność czy wodę.

Izabela Romanowska