„ Pięknie o Polsce można pisać… wierszem ”

Uczczenie w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przybierało rozmaite formy.
Uczniowie naszej szkoły włączali się również w działania upamiętniające ważną dla Polski datę. Brali udział w apelach, debatach, a też konkursach organizowanych na różnych szczeblach i zajmowali wysokie miejsca.
Jeden z takich konkursów – Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej w SP 9 dziś został podsumowany .
Gratulacje składamy ucz. kl 6d Maksymilianowi Lusińskiemu za zajęcie III miejsca i ucz. kl.7a Ewelinie Berni za uzyskanie tytułu finalisty . Ich piękne i wzruszające wiersze zostały wyłonione spośród sześćdziesięciu, które wpłynęły na konkurs.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody oraz tomiki z wyjątkowymi wierszami wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w tym konkursie uczniów.

Barbara Warmińska, Beata Witkowska