I TY MOŻESZ POMÓC

Serdecznie dziękujemy za  wielkie serce i ogromne zaangażowanie we wsparcie dla elbląskiego schroniska. Dary zostały przekazane:)

Sekcja charytatywna i wolontariatu SU