Podziękowanie

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”
Cyceron

Serdecznie dziękujemy za dobroć, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy Podopiecznym  Elbląskiego  Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak. Dary zostały przekazane.

Sekcja charytatywna i wolontariatu SU