Uczniowie SP 21 na Sejmie Dzieci i Młodzieży w Warszawie!

1 czerwca Mikołaj Miernik i Kacper Frąszczak uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 wzięli udział
w XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Podczas tegorocznego posiedzenia młodzi parlamentarzyści obradowali na temat działalności posłów Sejmu II RP oraz ich losów w okresie II wojny światowej i okupacji. W trakcie wystąpień poruszone zostały także aktualne kwestie społeczno-polityczne takie jak reforma edukacji czy sądownictwa oraz kulturalno-gospodarcze.
SDiM jest dla młodzieży wyjątkową okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim. Zachęca też do samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. Ponadto dzięki projektowi możliwe jest poznawanie historii Polski w sposób ciekawy i niesztampowy.
Chęć udziału w tegorocznym SDiM zadeklarowało aż 453 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Te z nich, które przeprowadziły najciekawsze badania oraz zrealizowały plan działań, zostały zaproszone na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży do Warszawy. Mikołaj Miernik i Kacper Frąszczak stworzyli pod opieką nauczycielki historii Marty Marchlewskiej pracę o losach Stanisława Mikołajczyka. Projekt otrzymał wysokie noty komisji eksperckiej Instytutu Pamięci Narodowej i dał chłopcom przepustkę do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

Marta Marchlewska