80. rocznica napaści ZSRR na Polskę

17 września poczet sztandarowy SP 21, w składzie Zuzanna Hołda, Maja Wojtaś i Filip Strawa, wziął udział w miejskich obchodach 80. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Podstępny „cios ze Wschodu” zadany Polakom przez Armią Czerwoną był wypełnieniem niemiecko – rosyjskiego paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. ZSRR zaatakowało Polskę o świcie 17 września 1939 roku bez formalnego wypowiedzenia wojny. Osamotniona przez sojuszników Rzeczpospolita, która od początku września 1939 roku stawiała opór armii Hitlera była zupełnie nieprzygotowana na atak wschodniego sąsiada.

Marta Marchlewska