Ziołowy dzbanek

Ostatni dzień września dzieci z klas VIIc i VIId spędziły w zagrodzie edukacyjnej Ziołowy dzbanek w Sąpach k. Młynar. Można tu było poznać tajniki dawnych rzemiosł wiejskich: zielarstwa i garncarstwa oraz tradycje i rękodzieło. Uczniowie mieli możliwość wykonania z gliny lampionów w kształcie domków. Pobyt umilił słodki poczęstunek.

Edyta Firlej, Agnieszka Leśniewska