Spotkane z Zofią Stanecką

Wolność jest wartością nadrzędną w życiu każdego człowieka. Na rozmowy o niej przyjechała do naszej szkoły Zofia Stanecka, autorka m.in. serii o Basi. Uczniowie klas 1c i 2d rysowali własne symbole wolności. Mogli też wysłuchać opowieści pisarki na temat wolności i ograniczeń, które towarzyszą życiu pisarzy.