Projekt „ Moje miasto, mój region- moja mała ojczyzna”

Kultura narodu będzie istniała, jeżeli będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najskuteczniejszym sposobem jest trwania jest poznanie najbliższego otoczenia własnego regionu, a także jego wartości w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich. Zgodnie z tą myślą klasa 5a pod okiem p. Joanny Belewicz oraz klasy 6b pod kierunkiem p. Agnieszki Kuzko w bieżącym roku szkolnym realizowały na godzinach wychowawczych projekt „ Moje miasto, mój region- moja mała ojczyzna” Główny cele projektu to przekazanie uczniom podstawowej wiedzy związanej z najbliższym otoczeniem miejscowością, regionem. Kształcenie poczucia przynależności do miejscowej społeczności. Poznanie historii, szeroko pojętej kultury, tradycji oraz środowiska przyrodniczego miasta i najbliższych okolic. Rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody W ramach projektu uczniowie klasy 5a mieli za zadanie przygotować informacje na temat wybranego obiektu, zabytku, miejsca w regionie. Zadanie to realizowali w domu a następnie przedstawiali je w szkole swoim kolegom i koleżankom. Z prac uczniowskich stworzyliśmy album. Natomiast klasa 6b z przygotowanych przez uczniów slajdów wykonała prezentację multimedialną.