Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca przypada Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji 6 czerwca w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy dla klas ósmych przygotowany  przez p. Izabelę Romanowska i p. Agnieszkę Kuzko. W konkursie wzięły udział klasy 8a, 8b, 8d i 8e reprezentowane przez trzyosobowe zespoły. Konkurs składał się z pięciu konkurencji. Rozpoczął się   od  quizu z ogólnej wiedzy o ochronie środowiska i światowych parkach narodowych. Następnie uczniowie wykazywali się wiedzą na temat polskich parków narodowych oraz parków krajobrazowych występujących na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Ponadto rozpoznawali rośliny i zwierzęta chronione w Polsce występujące na Warmii i Mazurach. ( Niemałym zaskoczeniem okazał się ryś euroazjatycki !)  J Ostatnie zadanie polegało na ułożeniu ciągów przyczynowo – skutkowych dotyczących zjawisk związanych z globalnym ociepleniem, smogiem, zjawiskiem eutrofizacji i powstawaniem kwaśnych mgieł i opadów.  Uczniowie wykazali się rozległą  wiedzą, Z większością zadań świetnie sobie poradzili. W powietrzu cały czas można było wyczuć unoszącego się ducha walki : )  Po tych potyczkach ostatecznie zwyciężył zespół kl. 8d, drugie miejsce zajął zespół kl. 8a, trzecie – 8e i czwarte – 8b. Uczniowie otrzymali piękne dyplomy  upamiętniające konkurs oraz dodatkowo zostaną nagrodzeni.