Wycieczka do Bażantarni w ramach zajęć AWE

W piątek w ramach zajęć AWE, grupy informatyczne wraz z p. Anną Krakowską spędziły popołudnie w Bażantarni. W czasie zajęć wykorzystywaliśmy narzędzia “TIK” m. in. aplikacje, zasoby internetowe. Sprawdzaliśmy gatunki grzybów, trasy szlaków , ilość zrobionych kroków oraz spalone kalorie .Wyjście to było również sprawdzianem naszej kondycji, orientacji w terenie oraz wyćwiczeniem zwrotu….daleko jeszcze…. Zachęcamy do spacerów i możliwości dotlenienia się.