Burzymy mury

Omawianie ,,Zemsty” w klasie 7a zakończyło się burzeniem symbolicznego muru, który dzieli nie tylko uczniów, ale również wszystkich ludzi. Była to dobra okazja do formułowania argumentów i kontrargumentów. Nie było łatwo, ale lekcja podobała się uczniom, którzy byli bardzo aktywni.

Beata Witkowska