Apel porządkowy dla klas IV-VIII

W czwartek 28 września odbył się apel porządkowy dla uczniów klas 4-8. Celem apelu było zwrócenie uwagi uczniów na niewłaściwe lub niebezpieczne zachowania. Prowadzące apel przypomniały również o prawach i obowiązkach każdego ucznia zgodnie ze Statutem SP21 w Elblągu, a także wymieniły rodzaje konsekwencji wynikających z rażącego lub nagminnego łamania tych zasad. Apel miał uświadomić uczniom, że wszelkie regulaminy mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu uczniów oraz usprawnić funkcjonowanie całej społeczności szkolnej.