Wyjście do KMP w Elblągu

11 kwietnia 2018 roku zorganizowana została wycieczka dla chętnych uczniów klas VII do Komendy Głównej Policji w Elblągu. Głównym jej celem było zapoznanie z pracą policjantów i zwiedzenie budynku komendy. Pani sierżant Katarzyna Stankiewicz – zajmująca się pracą z dziećmi i młodzieżą, opowiedziała na czym polega jej praca. Uczniowie dowiedzieli się jak przebiega rekrutacja do pracy w Policji, pani sierżant omówiła ścieżkę rozwoju zawodowego policjanta. Atrakcją była możliwość przymierzenia stroju ochronnego policjanta. Kolejnym punktem wycieczki była możliwość zapoznania się z pracą technika kryminalistyki, zobaczenia sali zatrzymań, sali dyżurnego z monitoringiem.

Alicja Marchlewicz