The Big Challenge w naszej szkole

Dzisiaj 36 chętnych uczniów naszej szkoły po raz pierwszy wzięło udział w międzynarodowym konkursie online języka angielskiego THE BIG CHALLENGE. Każdy uczestnik musiał odpowiedzieć na 45 pytań sprawdzających wiedzę leksykalną, gramatyczną oraz umiejętność rozumienia ze słuchu w języku angielskim. Niewielka część pytań dotyczyła również zagadnień kulturowych. Wszystkie pytania i odpowiedzi podane były oczywiście w języku angielskim. Co roku w konkursie biorą udział uczniowie z kilku krajów europejskich. Wyniki THE BIG CHALLENGE już wkrótce!

Joanna Mitura