„Między nami kobietkami”

Dzisiaj t.j.  30.10.2023r.  uczennice z kl. V – VII  uczestniczyły w programie edukacyjnym dla dziewcząt „Między nami kobietkami” w ramach zajęć pro-zdrowotnych.  Prelekcję przeprowadziła pani Sylwia Pac – prelegentka Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble. Prowadząca opowiadała o dorastaniu i dojrzewaniu dziewcząt oraz o tym, czym kierować się w wyborach życiowych i jak wzmacniać swoją samoocenę. Uczennice zdobyły  i utrwaliły wiedzę o zmianach fizycznych psychicznych  zachodzących w okresie dojrzewania oraz o znaczeniu przestrzegania zasad higieny osobistej w aspekcie zdrowotnym. Dziewczynki aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, a na koniec otrzymały od pani S. Pac tematyczne upominki.

                                                          Agnieszka Kuzko