Nasza szkoła (kliknij)

 

Książki naszych marzeń

Nowoczesne narzędzia nauczania

TOC

Praca w klasie Ie – dzieci szescioletnie

TOC na lekcji języka polskiego

opinie uczniów o TOC

Matematyka królową nauk w SP 21

W Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu od  roku szkolnego 2007/2008 realizowana jest innowacja pedagogiczna w klasach IV – VI ,,Matematyka to jest TO’’. Przyczyną powstania innowacji  była potrzeba wzmocnienia i poprawy pracy z uczniami zdolnymi. Dzięki niej wprowadzone są dodatkowe godziny matematyki, poszerzające wykorzystanie programu w klasach składających się z uczniów uzdolnionych matematycznie.

Korzyścią wynikającą  z wdrożenia innowacji jest wykorzystanie w pełni potencjału uczniów o zdolnościach matematycznych. Dowodem  tego są liczne sukcesy w konkursach matematycznych o zasięgu międzyszkolnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także tytuły laureata w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, które nasi uczniowie zdobywają w ostatnich latach.

W tym roku szkolnym  do etapu wojewódzkiego  konkursu z matematyki  dla uczniów  szkół podstawowych zakwalifikowało się aż  14 naszych uczniów: Krzysztof Pietruszka VId, Marta Bombała VId, Joachim Szemioto Vd, Maria Właszyn Vd, Jacek Czerwiński VId, Dominika Klepacka VId, Karol Kozak VId, Alicja Piekarska VId, Kinga Tkaczuk VId, Julia Zamłyńska VId, Dorian Daszkiewicz VIc, Adam Szpuga VId, Natalia Błaszkowska VId, Konrad Smilgin VId. Taka liczba laureatów pierwszego etapu to także satysfakcja nauczycieli matematyki. Opiekunkami są panie: Agnieszka Leśniewska, Edyta Firlej i Magdalena Kulesza.

Gratulujemy  uczniom sukcesu życzymy powodzenia 23 lutego 2013r. na etapie wojewódzkim konkursu.

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment