Stowarzyszenie Przyjaciół SP21

 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół SP 21 zwraca się do Państwa z prośbą o sponsorowanie działalności.

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz Statutu.

Naszym celem jest promowanie działalności i osiągnięć Szkoły, udzielanie pomocy rodzinom i uczniom oraz innym osobom będącym w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz kultury i sportu oraz działalność w zakresie usług edukacyjnych.

Chcielibyśmy, aby Państwo potraktowali naszą prośbę jako zaproszenie do wspólnej inicjatywy na rzecz ogółu społeczności Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej SP 21.

Uprzejmie prosimy o wsparcie:

Stowarzyszenie “Przyjaciół SP21”
ul.Z.Godlewskiego 1
82-300 Elbląg

Bank Zachodni WBK
nr rachunku: 14 1090 2617 0000 0001 3366 4459
NIP: 578-310-26-69
Statut Stowarzyszenia

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment