Regulamin Świetlicy

Cele świetlicy

Procedury świetlicy szkolnej działającej przy szkole nr 21 w Elblągu

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Regulamin świetlicy szkolnej