55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA: BOŻENA FOREŃSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:
ALICJA KASZUBA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

Przewodnicząca: Gabriela Graczyk

I zastępca Kalina Banaszczuk

II zastępca Wiktor Stodulski

 
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
 

Sekcja naukowa:

– koordynator – Joanna Belewicz
– Monika Milan

Sekcja naukowa zajmuje się przekazywaniem informacji o aktualnych wydarzeniach,   informowaniem o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzeniem kompanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego, promowaniem sukcesów uczniów naszej szkoły, prowadzeniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

Sekcja charytatywna i wolontariatu :
– koordynator – Anna Mulańska
– Katarzyna Borkowska-Tomasik
– Bożena Foreńska
– Joanna Kanikuła

Sekcja charytatywna i wolontariatu zajmuje się inicjowaniem działań charytatywnych na terenie szkoły,  organizacją wszelkiego rodzaju zbiórek i akcji na rzecz dzieci pokrzywdzonych , ubogich i dzieci z Afryki.

Sekcja regionalna :
– koordynator – Izabla Romanowska
– Justyna Polakowska-Zoła

Zadaniem sekcji regionalnej jest zbieranie informacji o regionie w skali mikro, mezo i makro (region, Polska , świat). Informacje dotyczą każdej sfery życia – od wydarzeń kulturalnych i sportowych do wydarzeń społeczno – ekonomicznych.

Sekcja czytelnicza :
– koordynator – Justyna Polakowska-Zoła
– Dorotka Kujawa-Weinke

Sekcja czytelnicza zajmie się szeroko pojętą promocją czytania organizując happeningi czytelnicze dla całej szkoły oraz spotkania z autorami i ilustratorami książek. We współpracy z sekcjami rozszerzy działalność także na wybrane przedszkola łącząc wolontariat z promocją czytelnictwa. Będzie współpracować z Cyberiadą oraz z Biblioteka Elbląską.

Sekcja rozrywkowo-kulturalna:
– koordynator klas młodszych  – Edyta Migdalska
– Bożena Foreńska
– Marta Czerepińska

– koordynator klas starszych- Marta Marchlewska
– Joanna Banasik
– Karolina Woźniakowska
– Alicja Kaszuba

Sekcja kulturalno-rozrywkowa zajmuje się  organizacją dyskotek, imprez okolicznościowych  takich jak  Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Dziecka  itp. , dba o to, aby każdy w szkole czuł się dobrze i znalazł płaszczyznę poza lekcjami, na której będzie mógł budować nowe przyjaźnie.

Sekcja zdrowego stylu życia:
– koordynator  – Edyta Migdalska
– Bożena Foreńska

Sekcja Promocja Zdrowego Stylu Życia zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia,  poprzez różnego rodzaju akcje , współpracę z pielęgniarką i dietetykiem . Promowaniem zdrowej żywności i aktywnego stylu życia.

 

 

1. Cele główne:
Organizowanie i inspirowanie pracy samorządów klasowych;
Koordynowanie działań integrujących społeczność szkolną;
Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych;
Reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych i miejskich;
2. Kryteria sukcesu:
Uczniowie mają wpływ na organizację życia szkoły;
Uczniowie uczestniczą w akcjach promujących szkołę;
Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych.
3. Jakie zasoby wykorzystujemy?
Baza szkoły;
Zaangażowanie uczniów;
Doświadczenie nauczycieli i opiekunów Samorządu.

 

Sekcje