Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA: BOŻENA FOREŃSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:
KRYSTYNA WIŚNIEWSKA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA:
KATARZYNA BUJALSKA
KLASA VIIC

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:
ZOFIA TROCKA
KLASA VIID

 

 
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
 

1. Cele główne:
Organizowanie i inspirowanie pracy samorządów klasowych;
Koordynowanie działań integrujących społeczność szkolną;
Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych;
Reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych i miejskich;
2. Kryteria sukcesu:
Uczniowie mają wpływ na organizację życia szkoły;
Uczniowie uczestniczą w akcjach promujących szkołę;
Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych.
3. Jakie zasoby wykorzystujemy?
Baza szkoły;
Zaangażowanie uczniów;
Doświadczenie nauczycieli i
opiekunów Samorządu.