55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA: BOŻENA FOREŃSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:
MONIKA MILAN


SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/202
4

Przewodniczący: Konrad Szemioto-Jasiński klasa 8b

I zastępca: Daria Tomasik klasa 8a

II zastępca: Szymon Wyrwa klasa 7a

 
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 

Plan Samorządu Uczniowskiego 2023-2024

 

SEKCJE

Sekcja naukowa:

– koordynator – Joanna Belewicz
– Monika Milan

Sekcja naukowa zajmuje się przekazywaniem informacji o aktualnych wydarzeniach,   informowaniem o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzeniem kompanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego, promowaniem sukcesów uczniów naszej szkoły, prowadzeniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

Sekcja regionalna :
– koordynator – Izabela Romanowska
– Justyna Polakowska-Zoła
– Lena Babecka

Zadaniem sekcji regionalnej jest zbieranie informacji o regionie w skali mikro, mezo i makro (region, Polska , świat). Informacje dotyczą każdej sfery życia – od wydarzeń kulturalnych i sportowych do wydarzeń społeczno – ekonomicznych.

Sekcja czytelnicza :
– koordynator – Justyna Polakowska-Zoła
– Beata Witkowska

Sekcja czytelnicza zajmie się szeroko pojętą promocją czytania organizując happeningi czytelnicze dla całej szkoły oraz spotkania z autorami i ilustratorami książek. We współpracy z sekcjami rozszerzy działalność także na wybrane przedszkola łącząc wolontariat z promocją czytelnictwa. Będzie współpracować z Cyberiadą oraz z Biblioteka Elbląską.

Sekcja rozrywkowo-kulturalna:
– koordynator klas młodszych  – Joanna Fedyna
– Bożena Foreńska
– Marta Czerepińska
– Magdalena Jakubowska

– koordynator klas starszych- Marta Lewandowska
– Joanna Banasik
– Karolina Woźniakowska
– Alicja Kaszuba

Sekcja kulturalno-rozrywkowa zajmuje się  organizacją dyskotek, imprez okolicznościowych  takich jak  Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Dziecka  itp. , dba o to, aby każdy w szkole czuł się dobrze i znalazł płaszczyznę poza lekcjami, na której będzie mógł budować nowe przyjaźnie.

Sekcja zdrowego stylu życia:
– koordynator  – Joanna Fedyna
– koordynator  – Agnieszka Turulska
– Bożena Foreńska
– Anna Najmeg-Sokołowska
Remigiusz Żarkowski

Sekcja Promocja Zdrowego Stylu Życia zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia,  poprzez różnego rodzaju akcje , współpracę z pielęgniarką i dietetykiem . Promowaniem zdrowej żywności i aktywnego stylu życia.

Sekcja porządkowa
– koordynator  – Karolina Woźniakowska
– koordynator klas młodszych  -Monika Dwojakowska
– Lena Babecka
– Joanna Banasik
– Anna Piotrowska

Cele naszej sekcji to:
1. Propagowanie kulturalnych zachowań wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły, organizowanie akcji promujących dbałość o kulturę osobistą,
2. Poszukiwanie rozwiązań ułatwiających i usprawniających funkcjonowanie w budynku szkolnym: -dbałość o czystość na terenie szkoły, – zmiana obuwia w okresie jesienno-zimowym, – pilnowanie kierunku chodzenia po schodach, – przestrzeganie dzwonków na lekcje itp., – kulturalne spożywanie posiłków, – przestrzeganie regulaminu korzystania z telefonu, – kulturalne spędzanie czasu podczas przerw (siedzenie, spacerowanie, rozmawianie, ustępowanie miejsca przechodzącym), – właściwe korzystanie z toalet, – przestrzeganie regulaminu korzystania z szatni, – kulturalne zachowanie w obrębie szkoły, – odnoszenie się z szacunkiem do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek (zwroty grzecznościowe) – wprowadzenie funkcji dyżurnego (ucznia) w czasie przerw, – oznaczenie kierunku wchodzenia i schodzenia po schodach,
3.Organizowanie konkursów (np. czysta klasa, hasło promujące kulturę itp.)

 

 

1. Cele główne:
Organizowanie i inspirowanie pracy samorządów klasowych;
Koordynowanie działań integrujących społeczność szkolną;
Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych;
Reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych i miejskich;
2. Kryteria sukcesu:
Uczniowie mają wpływ na organizację życia szkoły;
Uczniowie uczestniczą w akcjach promujących szkołę;
Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych.
3. Jakie zasoby wykorzystujemy?
Baza szkoły;
Zaangażowanie uczniów;
Doświadczenie nauczycieli i opiekunów Samorządu.