SP 21 w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

24 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Gdańskiego ZOO. To miejsce szczególne, bo na obszarze około 125 hektarów mieszkają zwierzęta pochodzące ze wszystkich kontynentów. Są wśród nich takie, które na wolności już właściwie nie istnieją. Gwałtowny rozwój techniczny, wzrost zanieczyszczenia naturalnego środowiska spowodowały, że niektóre gatunki zwierząt mogą żyć bezpiecznie jedynie w ogrodach zoologicznych. Uczniowie pod wielkim wrażeniem egzotycznych zwierząt spacerowali wyznaczonymi alejkami i z zainteresowaniem im się przyglądali.
Wychowując nasze dzieci w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami, uczymy szacunku, a nawet miłości do nich. To od mądrości przyszłych pokoleń zależeć będzie, czy w najbliższym czasie jedyną ostoją dla ginącego świata zwierząt nie pozostaną ogrody zoologiczne. Bardzo ważnym zadaniem współczesnego ogrodu zoologicznego jest edukacja w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt.

Agnieszka Kuzko