Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.0

Nasza szkoła skorzystała ze wsparcia w ramach realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025. Ze środków zakupiono: 402 książki papierowe i elektroniczne na sumę 9800zł, kanapę, laptop, czytnik e- booków, niskie regały.  Mamy nadzieję, że biblioteka jeszcze bardziej niż dotychczas będzie pękała w szwach.