Certyfikatu “Szkoły Wiernej Dziedzictwu”.

Ubiegłoroczne starania uczniów i nauczycieli naszej szkoły, zaowocowały przyznaniem nam Certyfikatu “Szkoły Wiernej Dziedzictwu”. Dziś, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, pani Dyrektor Joanna Celińska oraz szkolny koordynator konkursu-p. Monika Milan, odebrały z rąk Kuratora Warmińsko-Mazurskiego – p. Krzysztofa Marka Nowackiego tenże Certyfikat. Jesteśmy dumni z tego, że nasze działania propagujące patriotyzm, kulturę, regionalizm, ekologię, pomoc innym zostały dostrzeżone przez szanowną Kapitułę przyznająca ten zaszczytny tytuł.