Dziękujemy!

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, co daje!”

Św. Jan Paweł II

Serdecznie dziękujemy za wrażliwość, wielkie serca, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy Podopiecznym Elbląskiego Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak. Dary zostały przekazane.

Sekcja charytatywna i wolontariatu SU