55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

UBEZPIECZENIE EDU PLUS

SPECYFIKACJA ŚWIADCZEŃ 2020/2021

STATUT

MISJA SZKOLY

WIZJA SZKOLY

WIZERUNEK ABSOLWENTA

PROCEDURY I REGULAMINY

Procedury Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

WYKAZ LEKTUR W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Zasady-Funkcjonowania-Dziennika-Elektronicznego-LIBRUS

PROCEDURY EWIDENCJONOWANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW MINISTERIALNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH ZE ŚRODKÓW DOTACJI DOCELOWEJ

Stołówka regulamin

Regulamin wycieczek

Regulamin wyjść w SP 21