Dokumenty

STATUT

MISJA SZKOLY

WIZJA SZKOLY

WIZERUNEK ABSOLWENTA

PROCEDURY I REGULAMINY

Procedury Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

WYKAZ LEKTUR W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Zasady-Funkcjonowania-Dziennika-Elektronicznego-LIBRUS

PROCEDURY EWIDENCJONOWANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW MINISTERIALNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH ZE ŚRODKÓW DOTACJI DOCELOWEJ

Stołówka regulamin

Regulamin_wycieczek

Rezygnacja rodzica z uczęszczania dziecka na lekcje religii/etyki

Rezygnacja rodzica z uczęszczania dziecka na lekcje wychowania do życia w rodzinie