55 625-86-81 sp21@elblag.eu

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

II ELBLĄSKI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO ” W ZARYSIE SYMBOLI NIEPODLEGŁOŚCI III R.P”

CO POWIEMY O POLSCE?

WYCIECZKA REKREACYJNO-POZNAWCZA DO SIERPINA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU IV ELBLĄSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

KOTYLIONY

PATRIOTYCZNIE W KLASIE 1B

“CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?”

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W Ia

DZIEŃ BIAŁO-CZERWONY W KLASIE 1C

UCZNIOWIE Z KLASY 1A NA WYCIECZCE W KLUBIE WOJSKOWYM

JESTEM POLAKIEM

„SZKOŁA DO HYMNU”

DRZWI DO NIEPODLEGŁOŚCI

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W SP21

NARODOWE CZYTANIE

WYCIECZKA DO MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

PATRIOTYCZNY SPACER PO WARSZAWIE

“CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE”