Witamy na stronie SP 21 w Elblągu

 

 OGŁOSZENIE


Należność za obiady za miesiąc WRZESIEŃ 2018 wynosi 45zł. Płatność w dniach 05, 06, 07. 09. 2018 u intendenta (tylko w wyznaczone dni). Wpłaty można dokonać również przelewem na konto, zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej ( Płatność musi być dokonana przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej).

 

————————————————————————————————

 

 

Strona główna