Witamy na stronie SP 21 w Elblągu

 

SZANOWNI RODZICE

Szkoła Podstawowa nr 21 rozpoczyna zapisy do świetlicy oraz na obiady w roku szkolnym 2018/2019.

Karty zgłoszeń można pobrać:

-w świetlicy

-u intendenta

-ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica- dokumenty do pobrania)

w terminie 11 czerwca-29 czerwca.

Nabór do świetlicy obejmuje głównie wychowanków klas I- III, dla których korzystanie z opieki jest niezbędne ze względu na pracę zawodową rodziców.

W uzasadnionych przypadkach opieką świetlicy będą objęte również dzieci starsze ( klasy IV-VIII)

Zapisy na obiady dotyczą wszystkich uczniów szkoły

karta zgłoszenia na świetlicę 

karta zgłoszenia na obiady

 

 OGŁOSZENIE


Należność za obiady za miesiąc CZERWIEC 2018 wynosi 42zł. Płatność w dniach 06, 07, 08. 06. 2018 u intendenta (tylko w wyznaczone dni). Wpłaty można dokonać również przelewem na konto, zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej 

 

Strona główna